Beheer

De vzw Parochiale en Sociale Werken Lindel-Hoeven staat in voor het algemeen beheer van Den Drossaerd.

Beheer

De vzw Parochiale en Sociale Werken Lindel-Hoeven staat in voor het algemeen beheer van Den Drossaerd. Hierdoor willen we de plaatselijke verenigingen ondersteunen in hun werking. We streven ernaar om de gemeenschapsvorming te versterken en de sociale en culturele deelname te stimuleren.

We hanteren een eenvoudige vzw-structuur:

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering komt tweemaal per jaar samen. Zij bestaat uit de vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen.

Dagelijks Bestuur

Uit de Algemene Vergadering werd een Dagelijks Bestuur gekozen. Deze groep vergadert maandelijks en legt verantwoording af aan de Algemene Vergadering.