De nationale veiligheidsraad van Woensdag 3 Juni heeft beslist om een verdere versoepeling van de maatregelen te laten doorgaan vanaf 8 Juni. We komen dan in fase 3 van de versoepelingen terecht. De mogelijkheid tot het opstarten van Horeca-activiteiten is voor ons een belangrijke beslissing. Concreet betekent dit voor het Parochiaal centrum den Drossaerd dat het café gedeelte opnieuw zal openen en dit uitzonderlijk (is de normale sluitingsdag) vanaf maandag 8 Juni om 14 uur. De uitbater, Goddelieve, zal er alles aan doen om u als caféklant volledig conform de regels zoals ze zijn voorgesteld te ontvangen op het terras en in het café.

Voor feestzalen en receptiezalen is beslist dat de opening terug kan vanaf 1 Juli. Tot dan zal onze feestzaal dus nog gesloten zal blijven. Voor klanten, verenigingen en derden die een reservatie hebben in ons parochiaal centrum in de maand Juni gelden dezelfde afspraken als die tot nu toe werden gepubliceerd op deze website! Wij zullen als VZW de nodige voorbereidingen treffen om het gebruik van de feestzaal vanaf 1 Juli terug mogelijk te maken, ten minste voor diegenen die in de mogelijkheid zijn om hun feest, evenement of activiteit te laten doorgaan rekening houdend met de maatregelen en beperkingen die hieraan nog verbonden zijn.

Voor klanten, verenigingen en derden die een reservatie hebben in ons parochiaal centrum vanaf 1 Juli willen wij de mogelijkheid laten om deze reservatie kosteloos te annuleren indien ervoor gekozen wordt het feest, event of activiteit niet te laten doorgaan omwille van de Corona-beperkingen bij de organisatie ervan (bv. Max 50 personen). U neemt hiervoor best zo snel mogelijk contact op met de uitbater van het Parochiaal Centrum. Ook indien u beslist om uw activiteit te laten doorgaan conform de regels, neemt u best ruim op tijd contact op met de uitbater zodat er voldoende voorraad en eventueel bedieningspersoneel kan worden voorzien. Dit laatste zal mogelijk een extra kost voor u betekenen, hou hier rekening mee.

Wij hopen op eenieders begrip en rekenen op uw burgerzin en gezond boerenverstand om zowel het café-bezoek als het gebruik van de feestzaal op een veilige en toch sfeervolle manier te laten doorgaan.
Houd het verder vooral gezond en respecteer in ieder geval de opgelegde maatregelen. U beschermt er uzelf, uw gezin en ook ieder die u dierbaar is mee door het virus geen kans te geven om zich verder te verspreiden.